Jednym z podstawowych założeń, jakie sobie postawiliśmy, tworząc markę Wydawnictwa Pactwa, było prowadzenie jej przy jednoczesnej trosce o środowisko. Od początku chcieliśmy, żeby nasze Wydawnictwo było marką świadomą – postępującą odpowiedzialnie w zakresie wyczerpywania zasobów naturalnych oraz funkcjonującą zgodnie z zasadami etyki. To założenie realizujemy m.in. poprzez kartonowe opakowania z recyklingu, w których otrzymujecie nasze produkty zapakowane w woreczki uszyte wysokiej jakości naturalnych materiałów z resztek krawieckich, używanie specjalnej taśmy kauczukowej do oklejania paczek oraz drukowanie książek na ekologicznym papierze z certyfikatem FSC®.

W wydanych przez nas pozycjach – „Tututu odkrywa (nie)zwyczajność” Ani Świątek oraz „Podróżnościach” Krisa Kalety – zamieszczona jest, jak zapewne zwróciliście uwagę, informacja, która brzmi tak:

„Oddajemy w Twoje ręce książkę wydrukowaną w całości na certyfikowanym papierze FSC® .  Ten produkt wytworzono z materiału pochodzącego z dobrze zarządzanych lasów posiadających certyfikat FSC i materiałów pochodzących z recyklingu”.

Na czym polega odpowiedzialna gospodarka leśna? W jaki sposób można uzyskać etykietę FSC® ? I w końcu o co chodzi z tym ekologicznym papierem? Już sprawdzamy Wam wszystkie szczegóły.

Odpowiedzialna gospodarka leśna

Forest Stewardship Council®  (FSC®), czyli Rada ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, to międzynarodowa organizacja non-profit, która skupia swoją działalność wokół wyznaczania standardów dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Dlaczego taki podmiot powstał? Wszyscy świetnie zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele istotnych dla człowieka funkcji spełniają lasy. Nie tylko oczyszczają one powietrze ze szkodliwych substancji, dostarczając nam tlenu, ale odpowiadają również m.in. za łagodzenie zmian klimatycznych, zachowanie bioróżnorodności czy przeciwdziałanie lawinom, osuwiskom oraz powodziom. Zapewniają także miejsca pracy i rekreacji, a także spełniają funkcje produkcyjne (dostarczanie surowców stanowiących podstawę funkcjonowania różnorodnych branż). Jednocześnie lasy są nadmiernie eksploatowane przez człowieka i w wyniku jego działalności procentowa obecność drzew na planecie się zmniejsza, co powoduje niebezpieczeństwo niezachowania zasobów leśnych dla obecnych oraz przyszłych pokoleń. 

Z czasem świadomość faktu nadmiernego wykorzystywania terenów zielonych zaczęła się zwiększać, co doprowadziło do uznania, że należy podejmować kroki mające na celu odpowiedzialne zarządzanie posiadanymi zasobami leśnymi – w sposób uwzględniający potrzeby społeczne, ekologiczne oraz ekonomiczne, a także konieczność ochrony flory i fauny leśnej. Z jednej strony za powód powstania odpowiedzialnej gospodarki należy uznać obawy przedsiębiorców o nadmierne wyczerpywanie zasobów i związany z tym brak surowców do produkcji, z drugiej strony – domaganie się przez świadomych konsumentów proponowania im produktów, które nie powodują niszczenia środowiska, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable development)

FSC®  odpowiada za określanie wytycznych prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej oraz przyznaje certyfikację podmiotom zarządzającym zasobami zielonymi w odpowiedni sposób (przede wszystkim pozwalający na zachowanie potencjału regeneracyjnego). Logo FSC®  umieszczone na produktach zapewnia, że drewno  wykorzystane w procesie produkcyjnym  pochodzi z odpowiedzialnych źródeł – uwzględnia potrzeby ekonomiczne, ochrony ludności oraz naturalnego ekosystemu w dłuższej perspektywie czasowej.

Zasady i wytyczne FSC®

FSC®  opracowało zestaw zasad, które pomagają w osiąganiu postawionych celów z zakresu odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Muszą je spełniać właściciele i zarządcy lasów, którzy chcą uzyskać certyfikację i uchodzić za podmiot zaangażowany w proces wytwarzania produktów w sposób przyjazny środowisku Odpowiedzialność obejmuje troskę o środowisko oraz społeczność (grupy interesariuszy, szczególnie ludności tubylczej) przy osiąganiu celów ekonomicznych. Opracowane zasady mają charakter uniwersalny i zostały dopasowane do różnorodnych warunków kulturowych, politycznych oraz prawnych, które mogą obowiązywać w danym państwie. Obejmują one:

  • Postępowanie zgodnie z prawem krajowym oraz wiążącymi międzynarodowymi regulacjami,
  • Przestrzeganie praw pracowników oraz zapewnianie właściwych warunków zatrudnienia,
  • Zachowywanie praw ludności rdzennej w zakresie własności i zarządzania ziemią,
  • Podejmowanie współpracy ze społecznościami lokalnymi,
  • Korzystanie z zasobów leśnych w sposób pozwalający na zachowanie rentowności ekonomicznej oraz zwiększenie korzyści przyrodniczych i społecznych,
  • Minimalizowanie negatywnych skutków wpływu na środowisko,
  • Postępowanie zgodnie z opracowanym planem gospodarowania (proporcjonalnym do skali, intensywności i ryzyka prowadzonych działań gospodarczych),
  • Monitorowanie oraz kontrolowanie przeprowadzanych działań,
  • Wspieranie szczególnych wartości ochronnych,
  • Postępowanie zgodnie z polityką i celami FSC® .

 

Etykieta FSC®

Produkty posiadające logo FSC® są identyfikowane jako powstałe z dobrze zarządzanych lasów i w sposób przyjazny środowisku, zmniejszający ślad węglowy i nienaruszający bogactw biologicznych oraz struktury lasów. Oznaczenie można znaleźć m.in. na podłogach, deskach, meblach, przyborach kuchennych, papierze i innych wykonanych z drewna elementach. Kupując produkty z tym logiem, możesz mieć poczucie, że dokładasz swoją cegiełkę do zachowania lasów na lata – dla obecnych i przyszłych pokoleń. Etykieta FSC®  umieszczona na naszych książkach oznacza, że drzewa wykorzystane do produkcji papieru pochodzą z legalnych źródeł i zostały pozyskane w sposób odpowiedzialny (z recyklingu lub drewna kontrolowanego).

Jako Wydawnictwo Pactwa chcemy mieć swój udział w zachowywaniu lasów dla przyszłych pokoleń, dlatego zapewniamy, że wszystkie nasze kolejne pozycje literackie zostaną wytworzone w taki sam sposób jak historia Tututu autorstwa Ani Świątek oraz opowieść o podróżach Krisa Kalety. Cieszymy się, że dokładacie swoją cegiełkę w tym zakresie, decydując się na nasze książki.

 

Do poczytania!

Asia Kaleta

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x